Tot ce trebuie să știi despre anularea amenzilor date în timpul stării de urgență. Ce trebuie să facă persoana amendată


Avocatul Alina Roșca, de  la Casa de avocatură Roșca Law Office, ne dă toate detaliile pe care trebuie să le știm despre amenzile care au fost dat pentru nerespectarea stării de urgență. Iată ce trebuie să faci pentru a incerca să anulezi amenda sau să recuperezi banii:


Curtea Constituțională a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile legale care stabilesc că reprezintă contravenție fapta de a nu respecta și aplica măsurile stabilite în cuprinsul O.U.G. nr. 1/1999, a actelor normative conexe, precum și în ordonanțele militare sau în ordinele specifice stării instituite. 

 

Foto: Avocat Alina Rosca

Aceste dispoziții stabileau/stabilesc următoarele limite ale sancțiunii contravenționale principale a amenzii: 

a) între 100 LEI și 5.000 LEI pentru persoane fizice și între 1.000 LEI și 70.000 LEI pentru persoane juridice (forma art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 anterior modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 34/2020);

b) între 2.000 LEI și 20.000 LEI pentru persoane fizice și între 10.000 LEI la 70.000 LEI pentru persoane juridice (forma art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 ulterior modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 34/2020);

Însă, potrivit deciziei Curții Constituționale, dispozițiile menționate anterior sunt neconstituționale în ambele forme.

Cu toate acestea, trebuie reținut că decizia Curții Constituționale nu are ca efect anularea automată a proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate de autorități prin care persoanele fizice sau juridice au fost sancționate pentru nerespectarea măsurilor dispuse prin ordonanțele militare adoptate în cursul stării de urgență.

Dimpotrivă, în vederea obținerii anulării procesului-verbal prin care au fost sancționate contravențional în temeiul dispozițiilor declarate neconstituționale, persoanele fizice sau juridice trebuie să formuleze plângere contravențională împotriva procesului-verbal. În această plângere trebuie menționată decizia Curții Constituționale pentru a ne susține punctul de vedere în cererea de anularea a amenzii contravenționale. Așadar, doar hotărârea judecătorească prin care este soluționată plângerea contravențională poate anula procesul-verbal. 

În ceea ce privește plângerea contravențională, menționăm că aceasta trebuie depusă la judecătoria în circumscripția căreia a fost săvârșită contravenția , în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal .

Totodată, trebuie avut în vedere faptul că termenul de 15 de zile pentru formularea plângerii contravenționale împotriva unui proces-verbal încheiat în timpul stării de urgență vă începe să curgă abia după încetarea stării de urgență, chiar dacă respectivul proces-verbal a fost înmânat sau comunicat în timpul stării de urgență. 

În acest sens sunt dispozițiile art. 41 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, potrivit cărora prescripţiile şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă.

Chiar dacă, potrivit dispozițiilor menționate anterior, termenul pentru formularea plângerii contravenționale va începe să curgă după încetarea stării de urgență, persoanele interesate pot să formuleze plângerea contravențională chiar și înainte de încetarea stării de urgență. 

În măsura în care persoana amendată nu formulează plângere contravențională în termen, atunci procesul-verbal va constitui titlu executoriu. 

Altfel spus, persoanele fizice sau juridice care au fost amendate pentru nerespectarea măsurilor dispuse prin ordonanțele militare pot să formuleze plângerea contravențională în termen de 15 zile de la încetarea stării de urgență.

Același drept – de a formula plângere contravențională împotriva procesului-verbal prin care au fost amendate – îl au inclusiv persoanele care au achitat deja amenda, neexistând vreo dispoziție legală care să prevadă că persoanele care au achitat amenda nu mai au dreptul să formuleze plângere contravențională. 

Revenind la decizia pronunțată de Curtea Constituțională, trebuie precizat că aceasta este obligatorie doar de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial. Cu alte cuvinte, până la publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial, autoritățile au posibilitatea să aplice în continuare amenzi pentru nerespectarea măsurilor dispuse prin ordonanțele militare. 

În consecință, trebuie să fim la fel de atenți ca să nu fim amendați, pentru acest gen de contravenție, până la data publicării deciziei Curții Constituționale care sperăm să nu dureze mai mult de o lună calculată din data de 6.05.2020. 

 

 

  • Tot ce trebuie să știi despre anularea amenzilor date în timpul stării de urgență. Ce trebuie să facă persoana amendată

related posts

Modifică setările cookies