REGULAMENTUL CONCURSULUI "Sport pentru o femeie perfecta!Castiga un abonament la squash!”


(concurs ce se desfasoara pe pagina de Facebook a site-ul www.perfecte.ro)

 


Art. 1 Organizator
PROTV S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/24578/1992, avand cod unic de inregistrare 2835636, atribut fiscal R.     


Art. 2 Durata actiunii
Actiunea se deruleaza in intervalul 14 iulie – 20 iulie 2011,  in scopul fidelizarii internautilor si cresterii traficului pe site-ul www.perfecte.ro.
 ProTV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.perfecte.ro.

Art. 3 Conditiile de participare
Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.perfecte.ro, cu varsta peste 18 ani si cu domiciliul pe teritoriul Romaniei.
Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO, PROTV SA si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele de gradul intai ale acestora.
 
Participarea la campania “Sport pentru o femeie perfecta! Castiga un abonament la squash!” implica acceptarea ca numele, textele si fotografiile prezentate de participantii sa poata fi facute publice in scop publicitar, fara niciun  fel de pretentie de ordin patrimonial.

Art. 4 Protectia datelor personale
Prin accesarea paginii concursului “Sport pentru o femeie perfecta! Castiga un abonament la squash!”, completarea datelor personale in formularul de inscriere si selectarea butonului „Trimite”, orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”.
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului.
La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator.
Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.
Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.


Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii
Pentru a participa la concurs, incepand cu data de de 14 iulie 2011  , vizitatorii site-ului www.perfecte.ro care vor sa intre in aceasta competitie trebuie sa acceseze pagina de facebook a site-ului www.perfecte.ro si sa comenteze la postul stire „Ce te motiveaza sa faci sport ? “, ce va fi postat  pe wall-ul paginii.
La sfarsitul campaniei, vor fi alesi primii 5 useri care au adunat cele mai multe like-uri la comentariul postat.Din acestia , organizatorul va alege si premia raspunsul cel mai original.
Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.perfecte.ro si pe  pagina de facebook a site-ului , la sfarsitul campaniei, respectiv in data 20 iulie si contactat de organizator.
        In cazul in care participantul desemnat castigator a furnizat date de contact eronate si nu poate fi contactat, este descalificat si se alege alt castigator.
Administratorii site-ului www.perfecte.ro isi rezerva dreptul de a  elimina din concurs orice utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul.

Art. 6 Premii
Premiul consta in un abonament cu 5 intrari duble la squash , oferit de World Class.
Valoarea totala a premiului este de 1260 RON  (TVA inclus).
Premiul nu va putea fi schimbat cu contravaloarea lui in bani sau alte produse ori servicii.
Premiul va fi inmanat castigatorului de catre organizatorul concursului.

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor
Desemnarea castigatorilor se va face in baza urmatorului mecanism  : se vor alege primii 5 participanti care obtin cel mai mare numar de like-uri la comentariul de pe pagina de facebook a site-ului www.perfecte.ro la postul stire mentionat in Art. 5.Din acestia, organizatorul va alege si premia  raspunsul cel mai original.
Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.perfecte.ro si contactati prin pagina de facebook a site-ului de catre organizatorul campaniei.
Premiul va fi eliberat numai pe baza cartii de identitate.
        In cazul in care castigatorul are domiciliul in Bucuresti isi va ridica  premiul de la sediul Pro TV (Str. Fluierului nr.24, Sector 2) in orice zi de luni pana vineri, pana in data de 1 septembrie 2011 , intre orele 11:00 – 18:00.
In cazul unui castigator din provincie, premiul va fi trimis prin posta sau curier, taxele postale sau de curierat urmand a fi suportate de partenerul acestei campanii.
Organizatorul si/sau partenerul sau nu au vreo responsabilitate pentru transportul castigatorului in vederea ridicarii premiului, in cazul in care acesta are domiciliul stabil in Bucuresti.
Premiul va fi eliberat numai pe baza unui document care atesta identitatea castigatorului.
 Castigatorul va primi premiul numai dupa ce, in prealabil, a furnizat organizatorului o copie dupa actul de identitate, in maxim 3 zile lucratoare  de la contactarea acestuia de catre organizator prin telefon sau email.
In caz contar, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul si a valida un nou castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in regulament la Art. 5.


Art. 8 Responsabilitatea
Organizatorul promotiei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.
        Organizatorul va acorda premiul numai acelor persoane ale caror date sunt trimise la actiunea promotionala, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
 Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Responsabilitatea cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite drept premiu revine in totalitate partenerului acestei campanii care pune la dispozitia organizatorului, in vederea inmanarii catre castigator, premiul acestei campanii.
Responsabilitatea achitarii taxelor, impozitelor si cheltuielilor ocazionate de acordarea premiului, revine in exclusivitate partenerului acestei campanii.


Art.9 Taxe si impozite
Partenerul acestei campanii are obligatia sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze catre bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiul acordat, in conformitate cu disp. art.77 al.1 din Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 10 Publicarea regulamentului
Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.perfecte.ro incepand cu data de 14 iulie 2011.
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art. 11 Litigii
In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.

SC PRO TV SA
  prin reprezentant legal

related posts

Modifică setările cookies